Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over het gebruik van uw Persoonlijk Identificeerbare informatie (PII) online. PII is informatie die op zich of in combinatie met andere gegevens gebruikt kan worden om een persoon te identificeren, contacteren of een individu in een context te identificeren. Lees deze verklaring aandachtig om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en beschermen op deze website.

We raden u aan deze Privacyverklaring aandachtig te lezen. Alle gegevens die u bij ons achterlaat zijn veilig. Dat doen we met één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer (SSL).

Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of +31(0)85 – 071- 55 55.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ride-On verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bezochte pagina's (anoniem)
 • Offerte aanvraag
 • Telefonisch contact 
 • Binnenkomende e-mails

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

 

Nieuwsbrief

Op de Ride-On website vindt u de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Hiervoor verzamelen we uw e-mailadres en uw interesse in bepaalde voertuigen. We gebruiken deze informatie enkel voor het versturen van nieuwsbrieven. Met het invullen van inschrijfformulier geeft u ons toestemming voor het bewaren van uw gegevens en voorkeur ten behoeve van het versturen van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden bewaard tot u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief of een verzoek tot verwijdering indient.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Ride-On verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het (anoniem) analyseren van uw gedrag op onze website and het verbeteren van de gebruikerservaring;
 • Het toesturen van een offerte indien aangevraagd; 
 • Het toesturen van nieuwsbrieven indien aangevraagd; 
 • Contacteren volgend op een e-mail die u ons heeft gestuurd.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Ride-On zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld: om een overeenkomst, aanvraag of service succesvol af te ronden, of totdat u een verzoek tot verwijdering indient.

Informatie verzameld door analytische cookies wordt geanalyseerd en verwijderd binnen zes maanden.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren in ons CRM systeem. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Zo willen we het klantproces optimaliseren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Ride-On. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We verwijderen je persoonlijke gegevens wanneer je ons verzoekt om dat te doen. 

 

Delen met anderen

Ride-On verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is om een overeenkomst, aanvraag of service succesvol af te ronden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Ride-On gebruikt noodzakelijke en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ride-On gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die (anoniem) uw surfgedrag bijhouden; informatie die we gebruiken om de gebruikerservaring op onze site kunnen verbeteren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: //veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Bekijk ook de Cookie verklaring ›

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Volgens de nieuwe Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ride-On zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 • Inzage van uw gegevens: u mag de gegevens inzien die wij over u hebben of zelf wijzigen in uw account.
 • Verwijdering van uw gegevens: we verwijderen u uit ons bestand.
 • Overdracht van de gegevens: u ontvangt alle gegevens die bij ons over u bekend zijn.
 • Recht van bezwaar: als u vindt dat wij uw gegevens onrechtmatig hebben verkregen of gebruikt kunt u daar bezwaar tegen maken.
 • Toestemming intrekken: u heeft het recht om eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken.

 

Beveiliging

Ride-On neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

 


Versie mei 2018 | Ride-On Nederland BV