Pomoc i wsparcie

FAQ: przebicie nie jest wystarczająco uszczelnione

Efektywność Ride-On zależy od ciśnienia w oponie, wagi pojazdu oraz siły odśrodkowej obracającego się koła. Jeśli Ride-On nie uszczelni powstałego przebicia może to oznaczać:

 • W oponie znajduje się niewystarczająca ilość Ride-On

Sprawdź  kalkulatorem odpowiednią ilość potrzebną do zastosowania.

 • Opona jest rozdarta, zawór nieszczelny, bądź uszkodzenie występuje na boku opony.

Ride-On uszczelnia przebicia powstałe na bieżniku opony. Jeśli opona uległa innemu uszkodzeniu skonsultuj to ze specjalistą.

 • Obiekty, które uszkodziły oponę są tłuste bądź brudne
 • Uszkodzenie jest zbyt małe (powstałe od igły, kolca)

Ride-On zawiera włókna uszczelniające. Jeśli uszkodzenie jest zbyt małe włókna nie będą mogły zadziałać. Powiększ delikatnie 

uszkodzenie w celu poprawnego funkcjonowania żelu.

 • Uszkodzenie jest za duże

W zależności od wybranego produktu, uszczelni on przebicie o średnicy od 3 do 12,5 milimetra.

 • Ride-On został zanieczyszczony osadami z opony bądź wilgocią
 • Obiekt, który uszkodził oponę był w niej zbyt długo

Guma posiada pamięć kształtu i dostosowuje się do przedmiotu. Kiedy element, który uszkodził oponę zostanie usunięty potrzeba czasu, aby guma wróciła do swojej pierwotnej formy i została poprawnie uszczelniona. Pamiętaj by regularnie sprawdzać opony pod kątem uszkodzeń. W takiej sytuacji uzupełnij brak ciśnienia oraz przejedź odcinek drogi, aby rozgrzać oponę i pozwolić na jej poprawne uszczelnienie. Być może będziesz musiał tą czynność powtórzyć.

 • Pojazd nie był używany po usunięciu elementu, który uszkodził oponę

Ride-On współpracuje z siłami odśrodkowymi, oznacza to, iż pojazd musi być w ruchu aby uszczelniacz działał prawidłowo. Uszczelniacz nie zadziała, jeśli pojazd pozostaje w bezruchu.

 • Ride-On został zastosowany już po przebiciu opony

Ride-On zaprojektowany został jako środek prewencyjny zapobiegający przebiciom, a nie jako produkt do szybkiej naprawy po uszkodzeniu. Jeśli aplikujesz Ride-On do uszkodzonej opony zastosuj się do poniższych wskazówek:

Sytuacja 1: obiekt który uszkodził oponę pozostaje w niej. Wstrzymaj się  z usunięciem tego elementu z opony. Najpierw napełnij oponę Ride-On w zwiększonej ilości, napompuj oponę do wymaganego ciśnienia. Pokonaj odcinek drogi o długości minimum 5-10 kilometrów w celu rozgrzania opon. Następnie powoli usuń element, który uszkodził oponę i pokonaj kolejny odcinek drogi wynoszący od 3 do 5 kilometrów. Jeśli to koniecznie uzupełnij ponownie ciśnienie w oponie. W razie potrzeby powtórz powyższe czynności.

Sytuacja 2: Obiekt, który uszkodził oponę został już usunięty. Zastosuj zwiększoną dawkę produktu i uzupełnij ciśnienie w oponie. Pokonaj odcinek drogi od 5 do 7 kilometrów, by rozprowadzić żel równomiernie w oponie. Ponownie uzupełnij ciśnienie i kontynuuj jazdę do momentu pełnego uszczelnienia opony. W razie potrzeby uzupełnij ciśnienie w oponie. 

FAQ: odczuwasz wibracje bądź inne niedogodności.

Jeśli odczuwasz wibracje podczas jazdy, może wystąpić wiele przyczyn takiej sytuacji. Nie wszystkie związane są z wyważeniem opony/koła. Możliwe przyczyny:

 • Nierówne opony
 • Punktowe uszkodzenie opony
 • Zużyte amortyzatory
 • Zgięte lub źle zamontowane koła 

Zbyt duża ilość Ride-On może spowodować dyskomfort w pojazdach osiągających duże prędkości.

FAQ: Ride-On został rozlany lub musi zostać usunięty z opony

Użyj materiału absorbującego, który wchłonie ilość rozlanego produktu. Większe zabrudzenia można czyścić używając wodnego/ ciśnieniowego odkurzacza przemysłowego.

W celu usunięcia Ride-On z opony użyj pary ciśnieniowego odkurzacza przemysłowego. Pozostałą ilość wytrzyj do sucha wilgotną szmatką.

Zużyty żel Ride-On można przekazać do recyklingu u Twojego lokalnego dilera Ride-On bądź punktu serwisowego Ride-On.