Testy laboratoryjne

Ride-On jest biodegradowalny i nie zawiera ciężkich związków chemicznych bądź rakotwórczych. Produkt jest niepalny. Ride-On został poddany niezależnym badaniom pod kątem bezpieczeństwa.