Algemene voorwaarden

Versie 1.0 – juli 2017

 

De website www.ride-on.com is gemaakt onder copyright van Ride-On. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Door deze website te bezoeken ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met (een deel van) deze voorwaarden verzoeken we je de website niet te gebruiken.

 1. Cookies
  Deze website gebruikt cookies om informatie over sitebezoek, locatie en voorkeuren op te slaan. Deze informatie dient enkel voor een zo prettig mogelijke gebruikerservaring.
 2. Persoonlijke informatie

  Het achterlaten van persoonsgegevens op deze website is alleen van toepassing bij het schrijven van een recensie. Ride-On aanvaard geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze recensies of eventuele gevolgen van plaatsing. U kunt desgewenst een verzoek voor verwijdering indienen.

 3. Toegang tot de site
  • Onderhevig aan deze voorwaarden biedt Ride-On beperkte toegang tot de website, voor non-commerciële doeleinden.
  • Ride-On is in geen enkel geval verplicht om ondersteuning te bieden bij toegang tot de site.
 4. Intellectueel eigendom
  • Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
  • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ride-On is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ride-On.
 5. Gebruikerscontent
  • Hieronder valt alle door de gebruiker geplaatste content op de site.
  • Door de content op de site te plaatsen geef je Ride-On onherroepelijk het recht om deze content onbeperkt te reproduceren, openbaar maken, publiceren en gebruiken, ook voor commerciële doeleinden.
  • De gebruiker alleen is aansprakelijk voor de inhoud van deze content. Ride-On aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze inhoud.
  • Door het plaatsen van content op deze site neem je afstand van enig recht op royalties of aanspraak op deze content.
  • Door het plaatsen van deze content op deze site ga je ermee akkoord geen inhoud te plaatsen die aanstootgevend, schadelijk of anderszins in strijd met de wet is.
  • Wij behouden ons het recht voor om aangeleverde gebruikerscontent vóór plaatsing te keuren en eventueel herzien.
 6. Gebruik van de site
  • Indien je Ride-On feedback geeft of suggesties aangaande de site, geef je daarmee alle rechten op die feedback over aan Ride-On. Bij het aanvaarden en doorvoeren van de suggesties maakt Ride-On zich op geen enkele manier verschuldigd aan de gever van de feedback tot welke compensatie dan ook.
 7. Vermelding van prijzen op de website
  • Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ride-On te mogen claimen of te veronderstellen.
 8. Actualiteit van gegevens
  • Ride-On streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
  • De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ride-On aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
 9. Copyright
  • Copyright ©2017. Alle rechten voorbehouden. Alle merknamen, logo’s en ander herkenbaar Ride-On beeldmateriaal weergegeven op deze site zijn ons eigendom, dat van onze partners, derde partijen of te gebruiken onder vrije licentie. Het is niet toegestaan deze zonder toestemming van ons of deze derde partijen te reproduceren.
 10. Wijzigingen
  • Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van ride-on.com op deze pagina.

 


Contact informatie

Litauensestraat 1
7202 CN Zutphen

Nederland

Telefoon: +31(0)85-0715555

Email: [email protected]